Hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (10:39 08/10/2020)


HNP - Ngày 6/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 193/KH-UBND, về hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, căn cứ điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, UBND thành phố chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến thiết thực, phù hợp. Trong đó tập trung vào giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.
 
Cùng với đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động và nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; nội dung cơ bản của các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành có hiệu lực năm 2019, năm 2020; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật của Trung ương và thành phố có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; những vấn đề dư luận người dân, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, vấn đề nóng trong xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, cải cách TTHC và xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp, thí điểm mô hình chính quyền đô thị của thành phố, dịch vụ công trực tuyến, trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị, an toàn vệ sinh thực phẩm, lao động; đầu tư; khiếu nại, tố cáo; đất đai; phòng, chống cháy nổ, phòng, chống tác hại của rượu bia, thuốc lá; an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp, phòng chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...
 
Ngoài ra thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố; Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố, ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội...
 
Cũng theo kế hoạch này, UBND thành phố chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, đặc biệt trong Tháng cao điểm, bắt đầu từ ngày 15/10/2020 đến ngày 15/11/2020. UBND thành phố cũng yêu cầu thực hiện các nội dung trên bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; bám sát nhiệm vụ chính trị của Trung ương và thành phố; bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng, dịch bệnh Covid-19 theo quy định; xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật