Liên kết vùng, hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội với các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực công thương (16:14 08/10/2020)


HNP - Ngày 6/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 194/KH-UBND, về tổ chức hoạt động liên kết vùng và hỗ trợ quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong lĩnh vực công thương, giai đoạn 2021-2025.

Theo nội dung kế hoạch này, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, quảng bá về chất lượng, thương hiệu sản phẩm hàng hóa, đặc biệt là sản phẩm nông sản, trái cây, sản phẩm trong mùa vụ thu hoạch, sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... của thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố để người tiêu dùng thành phố Hà Nội biết, hiểu, đánh giá đúng về chất lượng, thương hiệu, khả năng cung ứng, từ đó ưu tiên lựa chọn tiêu dùng sản phẩm. Phối hợp cung cấp thông tin, sản phẩm của các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đến các kênh phân phối nhằm nâng cao trách nhiệm cộng đồng, hướng dẫn trong việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho các đơn vị, người nông dân sản xuất.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh thông tin hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa trên các kênh truyền thông. Cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan về hoạt động sản xuất sản phẩm hàng hóa, sản phẩm mùa vụ thu hoạch của các địa phương, góp phần đẩy mạnh hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa, ổn định đời sống cho nông dân; cung cấp thông tin hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa của các kênh phân phối trên địa bàn Thủ đô đến người tiêu dùng biết, ưu tiên lựa chọn. Thành phố cũng sẽ phát huy tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn vốn tư nhân từ các tổ chức, hội, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã... để tập trung thông tin, quảng bá sản phẩm hàng hóa Hà Nội và các tỉnh, thành phố tại thị trường Hà Nội và các địa phương bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.
 
Song song triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu sản phẩm hàng hóa giữa thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ hỗ trợ các tỉnh, thành phố thực hiện hoạt động quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tại thị trường Hà Nội. Cụ thể, thành phố tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị các tỉnh, thành phố tham gia các chương trình, hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm tại Hà Nội hằng năm như: Chương trình khuyến mại tập trung; hội chợ hàng Việt, tuần hàng Việt, hội nghị kết nối, tiêu thụ, trưng bày sản phẩm hàng Việt, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp...
 
Hằng năm, thành phố Hà Nội cũng hỗ trợ các tỉnh, thành phố trên cả nước tổ chức các tuần lễ trái cây, hàng nông sản các tỉnh, thành phố tại thị trường Hà Nội nhằm hỗ trợ trưng bày, quảng bá, giới thiệu, bán sản phẩm trái cây, nông sản thực phẩm các tỉnh, thành phố tới đơn vị phân phối, người tiêu dùng Thủ đô. Hỗ trợ giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm của Hà Nội và các tỉnh, thành phố có nguy cơ dư cung cao trong các mùa vụ, rủi ro từ thị trường tiêu thụ, xuất khẩu, hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp phân phối, chế biến để hỗ trợ tiêu thụ, đưa vào bảo quản, sơ chế, chế biến sản phẩm.
 
Thành phố cũng sẽ tiến hành khảo sát địa điểm để xây dựng và phát triển điểm bán hàng cố định cho các tỉnh, thành phố tại Hà Nội, thông tin, mời doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sản xuất kinh doanh các tỉnh, thành phố đăng ký tham gia, thực hiện. Kịp thời động viên, khen thưởng các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có uy tín, tích cực tham gia hoạt động quảng bá, kết nối cung - cầu hàng hóa giữa Hà Nội và các tỉnh, thành phố.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật