Triển khai một số nhiệm vụ ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020 (14:00 06/10/2020)


HNP - Ngày 5/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4823/UBND-KT, triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2020.

Công văn nêu rõ, để triển khai tập trung, hiệu quả chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội tại Văn bản 1463-CV/TU ngày 2/10/2020 về việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2020, UBND thành phố giao Sở Tài chính rà soát, dự thảo văn bản của UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành của thành phố vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố; về việc này hoàn thành trong ngày 6/10/2020.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan vận động các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội tại lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020.
 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đề xuất đối tượng thụ hưởng Quỹ bảo đảm đúng quy định.
 
Các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương thuộc thành phố quan tâm phối hợp Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10/2020 đến ngày 18/11/2020.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp đơn vị liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông của thành phố tích cực tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tuyên truyền, vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2020.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật