Thanh Oai đủ điều kiện để xét, công nhận huyện nông thôn mới (10:09 06/10/2020)


HNP - Ngày 2/10, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 275/BC-UBND về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Theo đó, đến hết năm 2019, huyện Thanh Oai đã có 20/20 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Về kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM của huyện, các tiêu chí số 1 (quy hoạch), tiêu chí số 2 (giao thông), tiêu chí số 3 (thủy lợi), tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 5 (y tế - văn hóa - giáo dục), tiêu chí số 6 (sản xuất), tiêu chí số 7 (môi trường), tiêu chí số 8 (an ninh, trật tự xã hội), tiêu chỉ số 9 (chỉ đạo xây dựng NTM) đều đạt so với quy định. 

UBND thành phố yêu cầu, thời gian tới, huyện Thanh Oai tập trung phát triển kinh tế đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Chú trọng phát triển công nghiệp - xây dựng, hoàn thành hạ tầng các cụm công nghiệp đã được quy hoạch để kêu gọi đầu tư. Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - khai thác tiềm năng kinh tế của huyện, duy trì phát triển làng nghề gắn với du lịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp. Thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng tích tụ ruộng đất, sản xuất vùng chuyên canh tập trung, thực hiện việc sản xuất theo hướng thực hành tốt VietGAP, ứng dụng công nghệ cao và cơ giới hóa sản xuất, đạt giá trị gia tăng cao trên diện tích canh tác, đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hiệu quả, bền vững.
 
Huyện tập trung xây dựng mỗi xã có ít nhất một sản phẩm hàng hóa đạt chuẩn (OCOP) trở lên, đẩy mạnh việc xây dựng các chuỗi liên kết từ sản xuất tới sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định.
 
Bên cạnh đó, tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực, đầu tư xây dựng đề phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đáp ứng nâng cao các tiêu chí huyện NTM, làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch, phát triển đô thị văn minh.
 
Đồng thời, chăm lo phát triển văn hóa, xây dựng người Thanh Oai - Hà Nội thanh lịch, văn minh bảo đảm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của địa phương. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thực hiện đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, quan tâm chăm lo sức khỏe nhân dân. Tăng cường phát huy đoàn kết, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội. Mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa - xã hội với các địa phương trong và ngoài thành phố Hà Nội…
 
Song song thực hiện các nhiệm vụ trên, huyện Thanh Oai tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng về tư tưởng chính trị, tổ chức; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của các cấp chính quyền và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trước nhân dân.
 
Từ những kết quả đạt được và thông qua thẩm tra hồ sơ, UBND thành phố kết luận, kết quả thực hiện các tiêu chí huyện NTM của huyện Thanh Oai đạt yêu cầu so với quy định.
 
* Cùng ngày (2/10), UBND thành phố có Báo cáo số 276/BC-UBND về tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Thanh Oai đạt chuẩn NTM năm 2020.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật