Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ (10:26 06/10/2020)


HNP - Ngày 2/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND, ngày 25/01/2013, của UBND thành phố Hà Nội.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội, cụ thểSửa đổi Khoản 1, 3, 4, 7; Bổ sung Khoản 8 Điều 2; Sửa đổi Điều 3; Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, 2 Điều 4; Sửa đổi Điều 5; Sửa đổi điểm a, c Khoản 4; Bãi bỏ Khoản 1 Điều 6.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/10/2020. Quyết định này sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội; các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật