Phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển CB, CC cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (11:11 25/09/2020)


HNP - Ngày 23/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4300/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên (Đợt 2 năm 2020).

Theo đó, phê duyệt danh sách người đủ điều kiện để sát hạch tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên gồm 101 người.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tiếp nhận công chức chịu trách nhiệm thực hiện việc công khai danh sách người được đề nghị tiếp nhận tại cơ quan, đơn vị; Giao Hội đồng Kiếm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của thành phố Hà Nội xây dựng, phê duyệt hình thức, nội dung sát hạch để tổ chức sát hạch đối với 101 trường hợp trên.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật