Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2021 – 2025 (11:09 25/09/2020)


HNP - Ngày 24/9, UBND TP ban hành Quyết định số 4303/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực, giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn UBND TP.

Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu: Thu hút sự tham gia của 100 - 120 doanh nghiệp, với khoảng 150 - 180 sản phẩm được UBND Thành phố công nhận SPCNCL Thành phố giai đoạn 2021- 2025. Đến năm 2025, các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL đóng góp 40 - 50% tổng giá trị sản xuất công nghiệp và 20-25% tổng kim ngạch xuất khẩu trên địa bàn Thành phố. Mỗi năm, có từ 100 - 120 lượt doanh nghiệp sản xuất SPCNCL được hỗ trợ và thụ hưởng các chính sách của Thành phố, như: Quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước; ứng dụng công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất; nâng cao năng lực quản trị kinh doanh, hội nhập kinh tế quốc tế; tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh... Phấn đấu đến năm 2025, hình thành một số doanh nghiệp sản xuất SPCNCL có qui mô lớn, có khả năng cạnh tranh quốc tế và tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đa ngành, đa lĩnh vực là đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cùng lĩnh vực của Thành phố phát triển.
 
UBND TP giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển SPCNCL thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Có trách nhiệm phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan: Xây dựng quy định về cơ chế hỗ trợ và mức hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận SPCNCL trình UBND Thành phố ban hành theo quy định; rà soát, hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí đánh giá, xét chọn SPCNCL phù hợp với tình hình thực tế; triển khai các giải pháp thực hiện việc hỗ trợ các doanh nghiệp có SPCNCL Thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thường xuyên trao đổi, gặp gỡ các doanh nghiệp và các Hiệp hội doanh nghiệp, ngành nghề trên địa bàn Thành phố để nắm tình hình, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất SPCNCL báo cáo UBND Thành phố. Phối hợp các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quảng bá và tôn vinh thương hiệu SPCNCL Hà Nội, Chương trình SPCNCL của Thành phố và các hoạt động khác. Phối hợp các đơn vị liên quan huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cùng với nguồn kinh phí Thành phố đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, SPCNCL Hà Nội; Quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành…

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật