Rà soát kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 (11:08 25/09/2020)


HNP - Ngày 24/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4699/UBND-KH&ĐT, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã rà soát kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

Công văn nêu rõ, thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy theo Thông báo Kết luận số 2842-TB/TU, ngày 15/9/2020, của Thành ủy về việc yêu cầu từng quận, huyện, thị xã phải tự cân đối thu chi ngân sách; chi trong khả năng thu, giảm thu thì giảm chi; giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch giao.
 
Về việc trên, UBND thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác quản lý thu phù hợp với từng địa bàn; đẩy mạnh chống thất thu, chuyển giá, gian lận thương mại, trốn thuế; đôn đốc xử lý thu hồi nợ đọng thuế; rà soát, khai thác tối đa các khoản tăng thu còn dư địa; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất để đảm bảo nguồn thu. Từng địa phương phải tự cân đối thu, chi ngân sách; quyết tâm hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2020 được giao.
 
Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã quyết liệt triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao, kể cả số vốn chuyển nguồn năm 2019 sang thực hiện trong năm 2020. Từ nay đến cuối năm 2020, tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. Rà soát và có phương án điều chỉnh vốn cụ thể để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án cấp bách và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn; hoàn thành chậm nhất là ngày 30/9/2020 theo đúng quy định.
 
Định kỳ các ngày 10, 20, 30 hằng tháng, UBND các quận, huyện, thị xã báo cáo UBND thành phố tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị (đầu mối Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp), trong đó, nêu rõ khó khăn, vướng mắc, đề xuất và kiến nghị các giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật