Đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (10:57 24/09/2020)


HNP - Ngày 21/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4658/UBND-NC, về triển khai Nghị định 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Công văn nêu rõ, ngày 1/7/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh xuất cảnh, quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 
Ngày 3/7/2020, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền, phổ biến Luật về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Hà Nội có 25 điểm cầu với hơn 2.000 đại biểu tham dự). Tuy nhiên, tại Hội nghị này chưa có nội dung tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 
 
Do vậy, để triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố giao Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung Nghị định số 75/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
Về việc trên, Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử UBND Thành phố, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới đăng tải Nghị định số 75/2020/NĐ-CP, ngày 01/7/2020, của Chính phủ và tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật