Khen thưởng chuyên đề cho 14.794 lượt tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc (17:16 20/09/2020)


HNP - Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 268/BC-UBND, về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, giai đoạn 2020 - 2025.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở… Nhiều phong trào thi đua được tiếp tục khơi dậy ở các địa phương, đơn vị, trên các lĩnh vực với quy mô, hình thức phong phú, nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. 5 năm qua, thành phố đã khen thưởng chuyên đề cho 14.794 lượt tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do các cấp, ngành phát động, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị quan trọng, các nội dung trọng tâm đột xuất của thành phố và các đơn vị.
 
Trong 5 năm qua, toàn thành phố có 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. UBND thành phố khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước: 3.335 lượt đơn vị xuất sắc tặng Cờ thi đua; 5.530 lượt tập thể tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 9.672 lượt tập thể, cá nhân tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết hằng năm; tặng Bằng khen 16.556 lượt tập thể, cá nhân và các danh hiệu khác cho 5.935 lượt tập thể, cá nhân trong thực hiện các chuyên đề thi đua. 465 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố. Thành phố cũng đã tổ chức xét, chọn 10 gương Công dân Thủ đô ưu tú hằng năm; xét chọn và tặng giải thưởng Cúp Thăng Long; 5 năm qua, đã lựa chọn tôn vinh 59 Công dân Thủ đô ưu tú, 20 doanh nghiệp tiêu biểu được tặng Cúp Thăng Long.
 
Các cấp, ngành thành phố cũng tổ chức nhiều h