Khen thưởng chuyên đề cho 14.794 lượt tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc (17:16 20/09/2020)


HNP - Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 268/BC-UBND, về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng, giai đoạn 2015 - 2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng, giai đoạn 2020 - 2025.

Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại”, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố luôn đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức phong trào hướng về cơ sở… Nhiều phong trào thi đua được tiếp tục khơi dậy ở các địa phương, đơn vị, trên các lĩnh vực với quy mô, hình thức phong phú, nội dung ngày càng thực chất hơn đã góp phần tích cực hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. 5 năm qua, thành phố đã khen thưởng chuyên đề cho 14.794 lượt tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề do các cấp, ngành phát động, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị quan trọng, các nội dung trọng tâm đột xuất của thành phố và các đơn vị.
 
Trong 5 năm qua, toàn thành phố có 3.721 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ khen thưởng. UBND thành phố khen thưởng 42.556 tập thể, cá nhân trong các phong trào thi đua yêu nước: 3.335 lượt đơn vị xuất sắc tặng Cờ thi đua; 5.530 lượt tập thể tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 9.672 lượt tập thể, cá nhân tặng Bằng khen nhân dịp tổng kết hằng năm; tặng Bằng khen 16.556 lượt tập thể, cá nhân và các danh hiệu khác cho 5.935 lượt tập thể, cá nhân trong thực hiện các chuyên đề thi đua. 465 cá nhân được thành phố tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố. Thành phố cũng đã tổ chức xét, chọn 10 gương Công dân Thủ đô ưu tú hằng năm; xét chọn và tặng giải thưởng Cúp Thăng Long; 5 năm qua, đã lựa chọn tôn vinh 59 Công dân Thủ đô ưu tú, 20 doanh nghiệp tiêu biểu được tặng Cúp Thăng Long.
 
Các cấp, ngành thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động để kịp thời phát hiện, biểu dương, tôn vinh các điển hình thông qua nhiều hình thức. Trong đó, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố biểu dương, tôn vinh 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu hằng năm, biểu dương điển hình trong phong trào hiến máu tình nguyện.... Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tôn vinh 10 gương phụ nữ Thủ đô tiêu biểu. Liên đoàn Lao động thành phố tôn vinh gương công nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo với 75.358 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 5.052 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở giai đoạn 2015-2020. Công an thành phố phát động các đợt học tập tấm gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.
 
Giai đoạn 2020-2025, UBND thành phố sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về thi đua, khen thưởng; đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, bám sát nhiệm vụ trọng tâm, các khâu yếu, việc khó góp phần tích cực xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, trở thành đô thị thông minh, thành phố đổi mới, sáng tạo, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; tiếp tục đẩy mạnh công tác phát hiện, tuyên truyền, bồi dưỡng nhân điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp.
 
UBND thành phố cũng triển khai 5 giải pháp về công tác thi đua, khen thưởng. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia các phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật