Thành lập BCĐ và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021 (16:26 18/09/2020)


HNP - Ngày 17/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4155/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo Quyết định, thành lập BCĐ Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Doãn Toản, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Ông Đậu Ngọc Hùng, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố làm Phó Trưởng ban Thường trực; Bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Trưởng ban.

Thành lập Tổ Thường trực giúp việc BCĐ Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 26 thành viên, do ông Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố, Ủy viên BCĐ Tổng điều tra Thành phố làm Tổ trưởng; Ồng Nguyễn Chí Đoàn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ phó.

BCĐ Tổng điều tra kinh tế thành phố Hà Nội năm 2021 có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra theo đúng phương án và hướng dẫn của BCĐ Tổng điều tra Trung ương. Chịu trách nhiệm về sự thành công cuộc Tổng điều tra trên địa bàn Thành phố; Kịp thời báo cáo BCĐ Tổng điều tra Trung ương và UBND Thành phố những vấn đề mới phát sinh để thống nhất xử lý, giải quyết trong quá trình triển khai thực hiện;

Trưởng BCĐ Tổng điều tra Thành phố sử dụng con dấu của UBND Thành phố. Phó Trưởng ban Thường trực sử dụng con dấu của Cục Thống kê thành phố Hà Nội trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện phát sinh giao dịch trong quá trình tổ chức thực hiện cuộc Tổng điều tra.

Tổ Thường trực giúp việc BCĐ có nhiệm vụ giúp BCĐ Tổng điều tra Thành phố về công tác nghiệp vụ chuyên môn của cuộc Tổng điều tra; Tổ chức lực lượng, tập huấn nghiệp vụ cho các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố; kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai toàn bộ các bước tiến hành cuộc Tổng điều tra từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc điều tra. 

Hoạt động của Tổ Thường trực chịu sự điều hành trực tiếp của BCĐ Tổng điều tra Thành phố. Văn phòng Tổ thường trực đặt tại Cục Thống kê thành phố Hà Nội. Địa chỉ số 1 Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

BCĐ Tổng điều tra Thành phố và Tổ Thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí thực hiện cuộc Tổng điều tra được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) và các quy định của Nhà nước và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật