Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học, ngành quân sự cơ sở năm 2020 (14:04 17/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4106/QĐ-UBND về việc ban hành kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học, ngành quân sự cơ sở năm 2020.

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ Cao đẳng, Đại học ngành quân sự cơ sở năm 2020. Cụ thể, đối tượng, gồm: Thí sinh đã trúng tuyển kỳ thi Cao đẳng, Đại học, liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng, liên thông từ Cao đẳng lên Đại học và văn bằng 2 ngành quân sự cơ sở năm 2020.

Về số lượng đào tạo: Đào tạo văn bằng 2: 35 học viên; Đào tạo liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng: 57 học viên; Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 21 học viên.

Về nội dung chương trình, thời gian và địa điểm đào tạo: Đào tạo Đại học văn bằng 2: 35 học viên. Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung. Thời gian đào tạo: 18 tháng. Học viên nhập học ngày 16/9/2020. Địa điểm: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng: 57 học viên. Loại hình đào tạo: Hình thức vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo: 24 tháng = 104 tuần, trong đó: Thời gian học tập tại trường: 57 tuần. Thời gian công tác tại địa phương: 47 tuần. Nhập học ngày 16/9/2020. Địa điểm: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 21 học viên. Loại hình đào tạo: Hình thức vừa làm vừa học. Thời gian đào tạo: 24 tháng = 104 tuần, trong đó: Thời gian học tập tại trường: 57 tuần. Thời gian công tác tại địa phương: 47 tuần. Nhập học ngày 16/9/2020. Địa điểm: Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Đào tạo cao đẳng chính quy: Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung. Thời gian đào tạo: 36 tháng. Thời gian và địa điểm học: Có thông báo sau. Học viên học hết chương trình đào tạo Cao đẳng ngành quân sự cơ sở, đủ điều kiện được cấp bằng Cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

Đào tạo đại học chính quy: Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung.Thời gian đào tạo: 48 tháng. Thời gian và địa điểm học: Có thông báo sau. Học viên học hết chương trình đào tạo đại học ngành quân sự cơ sở, đủ điều kiện được cấp bằng cử nhân ngành quân sự cơ sở.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật