Thành lập Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và tổ chức lập Quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (11:16 17/09/2020)


HNP - Ngày 15/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4107/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và tổ chức lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, thành lập Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí xây dựng nhiệm vụ lập Quy hoạch và tổ chức lập Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, do ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng; Ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính, Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng có nhiệm vụ tổ chức thẩm định dự toán Quy hoạch thành phố Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định tại Điều 40, Luật Đầu tư 2019 và các quy định của pháp luật có liên quan; Lãnh đạo Hội đồng được sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác để ban hành các văn bản của Hội đồng.

Thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Hội đồng làm việc theo hình thức Tổ chức cuộc họp thẩm định hoặc lấy ý kiến thẩm định bằng phiếu thẩm định. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Hội đồng, bảo đảm các điều kiện làm việc của Hội đồng.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật