Cụ thể việc hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác (11:13 17/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4444/UBND-NV, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 7/7/2020 của HĐND thành phố Hà Nội.

Công văn nêu rõ, ngày 7/7/2020, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND về hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải nghỉ công tác do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố phải nghỉ công tác do thực hiện Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16/9/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy và một số chức danh ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố theo Đề án tiếp tục kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
Về việc trên, UBND thành phố đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện và chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND. Cụ thể, về đối tượng, chế độ, hỗ trợ, thời gian thực hiện và nguồn kinh phí hỗ trợ thực hiện đúng quy định tại Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND, ngày 7/7/2020, của HĐND thành phố.
 
Hồ sơ đề nghị phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, gồm: Công văn đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn và danh sách, nhu cầu kinh phí hỗ trợ.
 
Về hồ sơ của từng cá nhân để tính chế độ hỗ trợ, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, hồ sơ gồm: Bản sao quyết định nghỉ hưu (hoặc nghỉ thôi việc; nghỉ công tác); quyết định nâng lương gần nhất; quyết định phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).
 
Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và bố trí kiêm nhiệm theo Đề án 21-ĐA/TU, hồ sơ gồm: Bản sao Quyết định phê chuẩn (chuẩn y) hoặc quyết định (văn bản) phân công... giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở chức danh hiện giữ.
 
Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ công tác do bố trí kiêm nhiệm theo Đề án 21-ĐA/TU; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phổ nghỉ công tác do sáp nhập thôn, tổ dân phố, hồ sơ gồm: Quyết định chuẩn y là Bí thư Chi bộ, quyết định công nhận là Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng Tổ dân phố.
 
Trên cơ sở đề nghị của UBND xã, phường, thị trấn, Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định, tham mưu UBND quận, huyện, thị xã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng theo quy định.
 
UBND các quận, huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ các đối tượng trong nhu cầu cải cách tiền lương hằng năm của quận, huyện, thị xã, báo cáo UBND thành phố, đồng thời gửi Sở Tài chính để tổng hợp trình UBND thành phố bổ sung cho các quận, huyện, thị xã thiếu nguồn.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật