Cụ thể hóa việc chi phí cách ly, chi phí điều trị dịch Covid-19 (11:08 17/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4442/UBND-KT, về chi phí cách ly, chi phí điều trị dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 7038/VPCP-KTTH, ngày 24/8/2020, của Văn phòng Chính phủ về chi phí cách ly, chi phí điều trị Covid-19, UBND thành phố chỉ đạo về chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế: Các chế độ đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP, ngày 29/3/2020, của Chính phủ về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND, ngày 15/5/2020, của HĐND thành phố về việc quy định một số cơ chế, nội dung, mức chi đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội.
 
Riêng đối với trường hợp nhập cảnh vào Việt nam và bị áp dụng biện pháp cách ly tập trung có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung: Cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn ở, sinh hoạt trong những ngày cách ly cho khách sạn, resort, cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định; đồng thời, phải chấp hành việc chỉ định xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của cơ quan y tế và tự chi trả 1 chi phí xét nghiệm cho cơ sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. Ngân sách nhà nước chi trả các chi phí gồm: Khử trùng, diệt khuẩn, hỗ trợ cho lực lượng làm công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự và chi phí khác theo quy định của pháp luật tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn làm nơi cách ly tập trung.
 
Đối với việc thu phí đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam ở tất cả các nơi cách ly từ ngày 1/9/2020, theo Thông báo số 313/TB-VPCP, ngày 29/8/2020, của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19: Thực hiện sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Bộ Y tế.
 
Về chi phí khám, điều trị bệnh Covid-19: Tiếp tục do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 48 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm. Còn về chi phí khám, điều trị bệnh khác trong thời gian cách ly y tế tập trung: Tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 37/NQ-CP, ngày 29/3/2020, của Chính phủ. Cụ thể: Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến; ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của người bệnh và các khoản chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: Người Việt Nam do ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi trả chi phí khám, điều trị.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật