Thống nhất chủ trương ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan (10:07 16/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 366/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản về đề xuất ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố của Cục Hải quan thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố kết luận và chỉ đạo: Thống nhất chủ trương ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội để tạo thuận lợi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất kinh doanh thương mại và logistics trên địa bàn thành phố, góp phần thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tăng thu ngân sách nhà nước, nâng cao thứ bậc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của thành phố.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Cục Hải quan thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát, báo cáo UBND thành phố chủ trương thành lập Ban tạo thuận lợi thương mại của thành phố theo quy định để điều phối, đối thoại với doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu và thu hút đầu tư trên địa bàn. Tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp; rà soát, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn thành phố Hà Nội, báo cáo UBND thành phố, trong tháng 9/2020.
 
Bên cạnh đó, Cục Hải quan thành phố nghiên cứu, phối hợp, trao đổi với các sở, ngành thành phố tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai các địa điểm kiểm tra tập trung, trụ sở cơ quan Hải quan tại các dự án đã được phê duyệt theo quy định; tham mưu, xây dựng tổng thể hệ thống Logistics của thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2030 tầm nhìn 2050 theo quy định.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Cục Thuế thành phố có trách nhiệm chủ động, thường xuyên trao đổi với Cục Hải quan thành phố về kết quả quản lý thuế đối với doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn theo quyết định của Bộ Tài chính.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan thành phố tham mưu, báo cáo UBND thành phố làm việc với các ban quản lý dự án chuyên ngành của thành phố, các tập đoàn doanh nghiệp logistics lớn để hỗ trợ chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật; Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn nhằm hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại thành phố Hà Nội; chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan thành phố, Ban Quản lý khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội xây dựng, thực hiện nội dung quy chế trao đổi thông tin trước khi cấp phép đầu tư dự án mới, dự án bổ sung, trong quá trình doanh nghiệp triển khai dự án đầu tư trên địa bàn (có hoạt động xuất nhập khẩu).
 
Các Sở Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất UBND thành phố phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch các dự án: ICD Đức Thượng (huyện Hoài Đức), chuyển phát nhanh tại Sân bay Nội Bài, địa điểm công ty Vinafco tại huyện Thanh Trì, bảo đảm diện tích trụ sở làm việc của cơ quan Hải quan đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo quy định của pháp luật.
 
Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan thành phố cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố trên Cổng giao tiếp điện tử của UBND thành phố và các sở, ngành để tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về hải quan, hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính do Cục Hải quan thành phố và các đơn vị trực thuộc thực hiện, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan trên địa bàn…

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật