Khẩn trương kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (10:08 16/09/2020)


HNP - Ngày 15/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7940/VP-KSTTHC, về kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), ngày 28/12/2018, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 7046/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC tại các sở, ban, ngành thuộc thành phố Hà Nội. 
 
Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhiều cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố có sự thay đổi cán bộ cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Vì vậy, Văn phòng UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành thuộc thành phố cử lãnh đạo đơn vị và chuyên viên theo dõi lĩnh vực này làm đầu mối giải quyết các công việc về kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, tổng hợp, lập danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC gửi Văn phòng UBND thành phố trước 25/9/2020 để tổng hợp, trình UBND thành phố phê duyệt kiện toàn cán bộ làm công tác kiểm soát TTHC theo quy định.
 
Đối với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn theo quy định. Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn, phê duyệt cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên địa bàn theo quy định. Đồng thời, gửi quyết định kiện toàn cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC cho Văn phòng UBND thành phố trước 30/9/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật