Sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (10:05 16/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4074/QĐ-UBND về việc sáp nhập Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Theo quyết định, sáp nhập nguyên trạng Trung tâm Nghiên cứu khoa học và đào tạo vào Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị và đổi tên thành Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Trụ sở chính: số 1, đường Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
Trụ sở làm việc: Số 16, phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Số 1 phố Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội được xác định là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải Hà Nội, có tư cách pháp nhân; được sử dụng con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Sở Giao thông vận tải Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giúp Sở Giao thông vận tải Hà Nội trong công tác quản lý về giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng, các đề tài khoa học công nghệ chuyên ngành giao thông vận tải; Tổ chức đào tạo, tuyên truyền pháp luật giao thông đường bộ, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành về giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố; công tác đào tạo lái xe cơ giới đường bộ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Về cơ cấu tổ chức, gồm: Trung tâm có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc; 07 phòng chuyên môn, nghiệp vụ: Phòng Tổ chức hành chính; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Kỹ thuật hạ tầng vận tải hành khách công cộng; Phòng Quản trị hệ thống vé; Phòng Kế hoạch vận hành; Phòng Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ; Phòng Khai thác dịch vụ giao thông vận tải. Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng.

Biên chế của Trung tâm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng nhiệm vụ, phạm vi hoạt động sau sáp nhập là 77 biên chế viên chức, 13 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP.

Trung tâm thực hiện cơ chế tự chủ tài chính quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật