Công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên THPT làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 (11:22 15/09/2020)


HNP - Ngày 14/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4077/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, gồm 2.031 người, trúng tuyển 1790 người.

Hội đồng thi thăng hạng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thông báo kết quả thi thăng hạng đến các đơn vị có liên quan và viên chức dự thi thăng hạng để làm thủ tục bổ nhiệm viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng lên hạng II đối vói giáo viên trung học phổ thông theo quy định.

Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với giáo viên trung học phổ thông được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp Giáo viên trung học phổ thông hạng II và hưởng lương ở hạng chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/10/2020.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Yăn hóa và Thể thao chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng viên chức đã trúng tuyển trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh Giáo viên trung học phổ thông hạng II. Trường hợp phát hiện viên chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi thăng hạng thì có văn bản báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) hủy kết quả thi thăng hạng theo quy định.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật