Hà Nội: Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính (09:42 15/09/2020)


HNP - Ngày 11/9, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 258/BC-UBND, về công tác cải cách hành chính (CCHC), quý III/2020, của thành phố.

Trong Quý III/2020, Thành phố đã tập trung vào các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ đầu tư; đồng thời, cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp trong các giao dịch hành chính, dịch vụ hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh thành phố Hà Nội (PCI); cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số CCHC (PARINDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố (SIPAS).
 
Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm các điều kiện, thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí giải quyết TTHC. Tích cực triển khai ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Thành phố đã ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan, tổ chức thuộc thành phố Hà Nội. Đây là cơ sở pháp pháp lý quan trọng trong xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, xây dựng TTHC liên thông điện tử giữa các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
 
Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tiếp tục cũng được duy trì thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Thành phố đã ban hành quy định thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC trên địa bàn thành phố và có hiệu lực từ ngày 14/10/2020.
 
Đáng chú ý, thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức và giảm đi lại của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, thành phố tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được quán triệt, chỉ đạo, triển khai tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị.
 
Công tác cải cách tài chính công cũng được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Thành phố đã được Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố có thể thực hiện thành công chính quyền đô thị, khai thác có hiệu quả nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, đẩy mạnh cải cách tài chính công, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong thời gian tới.
 
Điểm nổi bật là các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc thực hiện việc tổ chức chỉ đạo, điều hành cơ quan, đơn vị trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, bảo đảm việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính, việc tiếp công dân và các nhiệm vụ chuyên môn thực hiện liên tục, không bị gián đoạn.
 
Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường, tạo chuyển biến khá rõ nét tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở các cơ quan, đơn vị; đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thành phố đã có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ. Chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, thành phố kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức để xảy ra sai phạm.
 
Trong 3 tháng cuối năm 2020, thành phố sẽ tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ trọng tâm về công tác CCHC. Trong đó, thực hiện quyết liệt, phấn đấu về đích, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch CCHC năm 2020 gắn với việc thực hiện chủ đề công tác năm 2020 của thành phố là “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới tổ chức thành công đại hội đảng các cấp”.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật