Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT (14:23 10/09/2020)


HNP - Ngày 10/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4044/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 07 TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở NN&PTNT (gồm: 05 thủ tục cấp Thành phố; 02 thủ tục dùng chung cho cấp Thành phố, cấp Huyện); bãi bỏ 06 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện.

Giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Các TTHC sau đây hết hiệu lực: số 17 phần I Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 758/QĐ-UBND ngày 15/02/2019; số 05, 06 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 18/3/2019; số 11, 12, 17 phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật