Thừa nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội (14:16 10/09/2020)


HNP - Ngày 9/9, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4028/QĐ-UBND về việc thừa nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thừa nhận xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, xã Xuân Đình huyện Phúc Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Xã Sen Phương, xã Xuân Đình, xã Nam Tiến có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới đã đạt theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố (Sở Nội vụ), Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND huyện và Chủ tịch UBND xã có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật