Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế (19:31 09/09/2020)


HNP - Ngày 7/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4302/UBND-KT, về thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh, tại phiên họp Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2020.

Trong công văn này, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Tiếp tục tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là xu hướng liên kết mới và trọng tâm hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và toàn cầu sau đại dịch Covid-19, các vấn đề xung đột thương mại, các thể chế đa phương... đang và sẽ ảnh hưởng đến dòng chảy thương mại và đầu tư.

Về triển khai thực thi hiệu quả các FTA đã có hiệu lực, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về các FTA nói chung và thực thi cam kết Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) nói riêng, thông qua nhiều hình thức khác nhau và phù hợp với từng đối tượng như: Hội nghị, hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu về các FTA; phát hành các ấn phẩm, cẩm nang tuyên truyền về các FTA, thị trường, ngành hàng phổ biến đến các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; xây dựng chuyên trang, chuyên mục về hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện truyền thông của địa phương; chú trọng phổ biến trên các trang thông tin điện tử của thành phố, các sở, ngành, đơn vị.

Tiếp tục rà soát các VBQPPL hiện hành để chủ động thực hiện hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với Hiệp định EVFTA. Chủ động, tích cực triển khai các kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế của UBND thành phố. Triển khai kế hoạch của thành phố thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

UBND thành phố giao Sở Công Thương tổng hợp các báo cáo tình hình thực hiện các kế hoạch về hội nhập kinh tế quốc tế, định kỳ báo cáo UBND thành phố, Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế và kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật