Phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội (14:49 12/08/2020)


HNP - Ngày 7/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3470/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội, đã được Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024, của Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội thông qua ngày 28/5/2020 kèm theo Quyết định này.

Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội có tên giao dịch quốc tế: Basketball Federation of Hanoi (viết tắt: BFH); Liên đoàn có biểu tượng riêng được đăng ký bản quyền theo quy định của pháp luật.

Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội, yêu thích bộ môn Bóng rổ, tham gia tập luyện và thi đấu môn thể thao Bóng rổ; tuân thủ Điều lệ Liên đoàn, tự nguyện gia nhập là hội viên của Liên đoàn.

Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội hoạt động không vì lợi nhuận, tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực cho quần chúng nhân dân và học sinh - sinh viên trên địa bàn Thành phố, tham gia phát triển thành tích bóng rổ của Thủ đô, góp phần nâng cao vị thế của bộ môn Bóng rổ Hà Nội trong nước và quốc tế.

Liên đoàn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng (đồng Việt Nam và ngoại tệ) tại Ngân hàng. Liên đoàn Bóng rổ thành phố Hà Nội hoạt động theo pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và các sở, ban, ngành về lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn. Liên đoàn có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Liên đoàn hoạt động trong lĩnh vực bộ môn thể thao Bóng rổ; là thành viên chính thức của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam (nếu được công nhận). Phạm vi hoạt động trong thành phố Hà Nội.

Liên đoàn bóng rổ thành phố Hà Nội có nhiệm vụ chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Liên đoàn. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Liên đoàn đã được UBND Thành phố phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của Liên đoàn để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật