Chấp thuận danh sách được miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19 (14:47 12/08/2020)


HNP - Ngày 10/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3736/UBND-KT chấp thuận danh sách 101 khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo đó, UBND Thành phố đã chấp thuận danh sách 101 khách hàng thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương (theo đề xuất của Sở Công Thương), bao gồm: 50 cơ sở thuộc khối bệnh viện, 30 cơ sở thuộc khối trung tâm y tế, 3 cơ sở thuộc khối trung tâm chuyên khoa, 5 cơ sở thuộc khối cơ sở du lịch, 13 cơ sở thuộc khối quân đội, công an, bệnh viện cách ly, khám bệnh tập trung. Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố được phê duyệt, UBND Thành phố giao Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn khẩn trương tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng áp dụng với Tháng thứ ba theo đúng quy định của pháp luật (tính đủ 03 tháng với các khách hàng ghi chỉ số công tơ nhiều lần trong tháng).

Đối với các khách hàng sử dụng điện trực thuộc Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có sử dụng điện của thành phố Hà Nội nhưng chưa được giảm trừ cho Tháng thứ nhất và Tháng thứ hai, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện trên địa bàn có trách nhiệm đối chiếu, thoái hoàn tiền điện những tháng trước đó nhằm đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của khách hàng.

Tổng Công ty Điện lực Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện tổng hợp kết quả thực hiện việc miễn giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng diện ảnh hưởng của dịch Covid-9 (bao gồm số liệu về sản lượng điện áp dụng miễn giảm, số tiền giảm trừ cho các khách hàng tính theo từng tháng), gửi Sở Công Thương trước ngày 10/8/2020 để cập nhật, báo cáo Bộ Công Thương.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật