Tập trung cao độ thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU và OCOP (10:37 11/08/2020)


HNP - Ngày 7/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3692/UBND-KT về tập trung thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016-2020” và Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội (OCOP).

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình số 02-CTr/TU và OCOP đến năm 2020 trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu Sở NN&PTNT, Sở Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện hoàn thành quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị công nhận xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). UBND các huyện: Thạch Thất, Phúc Thọ, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Sóc Sơn (đã được Đoàn thẩm tra thành phố thẩm tra điều kiện đạt chuẩn NTM năm 2020), tập trung phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở NN&PTNT rà soát, tham mưu, trình UBND thành phố trước ngày 20/8/2020.

UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo các xã đăng ký đạt chuẩn NTM và xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2020 khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ, gửi Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thẩm định, trình UBND thành phố trước ngày 30/11/2020.

Về Chương trình OCOP: Đối với 16 quận, huyện đã tiến hành khảo sát và các chủ thể đã đăng ký 502 sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ trình thành phố đánh giá đợt 1 trong tháng 9/2020. Đối với 14 quận, huyện, thị xã chưa khảo sát, tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1 và 16 quận, huyện, thị xã đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm đợt 1 tiếp tục khẩn trương tiến hành khảo sát, phân loại sản phẩm để đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp huyện trong tháng 10/2020; hoàn thiện hồ sơ, trình UBND thành phố đánh giá đợt 2 trong tháng 11/2020.

UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch đăng ký xã đạt chuẩn NTM và xã đạt chuẩn NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2021; đăng ký số lượng sản phẩm OCOP đánh giá, phân hạng năm 2021, gửi Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM thành phố trong tháng 8/2020 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã liên quan đến vướng mắc về nội dung chi và mức chi thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật