Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội (20:00 07/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 3439/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển điện lực thành phố Hà Nội.

Theo đó, Trưởng ban là Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu; Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Công Thương Lê Hồng Thăng. BCĐ có 43 ủy viên là lãnh đạo các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.
 
Ban Chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố có nhiệm vụ: Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, chính sách, chiến lược, giải pháp phát triển điện lực đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư thực hiện xây dựng công trình điện theo Quy hoạch Phát triển điện lực được phê duyệt trên địa bàn Thành phố; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển nông nghiệp - nông thôn, hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức kinh doanh điện nông thôn; Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật về phát triển điện lực và an toàn điện trên địa bàn Thành phố. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phát triển năng lượng mới năng lượng tái tạo, an toàn điện và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên cơ sở thực tiễn phù hợp với đặc điểm tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.
 
Quyết định số 3439/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phát triển điện lực Thành phố.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật