Bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội (20:59 06/08/2020)


HNP - Ngày 3/8, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3366/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội .

Theo quyết định, tiếp nhận và bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm, sinh ngày 04/10/1980, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng Biên tập Báo Điện tử Tổ quốc, Trưởng ban Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nhận công tác tại Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội, giữ chức vụ Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Nguyễn Thanh Liêm được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 1,0. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2020.

* Cùng ngày, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 3358/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trung Văn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Đỗ Mạnh Thành, sinh ngày 21/9/1970, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung học phố thông Trung Văn trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo từ ngày 21/4/2020. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật