Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Kinderhilfe Hyvong - CHLB Đức tài trợ cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật năm 2020 (21:01 06/08/2020)


HNP - Ngày 30/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3341/QĐ-UBND về việc phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Tổ chức Kinderhilfe Hyvong - CHLB Đức tài trợ cho Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật năm 2020.

Mục tiêu khoản viện trợ nhằm nâng cao điều kiện sống cho trẻ mồ côi tàn tật đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội, nội dung gồm: Hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng, phục vụ sinh hoạt, học tập cho 165 trẻ tàn tật và hỗ trợ phụ cấp cho nhân viên chăm sóc trẻ tàn tật.

Khoản viện trợ nhằm đạt kết quả: 165 trẻ mồ côi, tàn tật của Trung tâm được bổ sung thêm dinh dưỡng, đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập, phục hồi chức năng và tham gia hoạt động dã ngoại; 75 nhân viên phục vụ được hỗ trợ phụ cấp.

Tổng giá trị khoản viện trợ: 17.380 USD, tương đương 399,6 triệu đồng, do Tổ chức Kinderhilfe Hyvong/Đức tài trợ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận khoản viện trợ. Đồng thời, chỉ đạo tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Trung tâm Nuôi dưỡng người già và trẻ tàn tật Hà Nội thực hiện tiếp nhận khoản viện trợ đảm bảo hiệu quả, an toàn, đúng đôi tượng, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài, mua sắm hàng hóa và các quy định liên quan.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ khoản viện trợ để triển khai tiếp nhận khoản viện trợ hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật