Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập năm 2020 (21:08 06/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với 19.932 giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc thành phố Hà Nội năm 2020, gồm có: 13.924 giáo viên mầm non, 6.008 giáo viên tiểu học.

Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo kết quả xét thăng hạng đến các cơ quan, đơn vị liên quan và giáo viên dự xét thăng hạng để biết và làm thủ tục bổ nhiệm giáo viên trúng tuyển kỳ xét thăng hạng vào chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học hạng III theo quy định.

Giáo viên mầm non, tiểu học trúng tuyển kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2020, được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học hạng III và hưởng lương ở hạng chức danh nghề nghiệp mới kể từ ngày 01/8/2020.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét thăng hạng của giáo viên đã trúng tuyển trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học hạng III. Trường hợp phát hiện giáo viên không đủ điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự xét thăng hạng thì có văn bản báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ) hủy kết quả xét thăng hạng theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật