Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội (21:05 06/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3429/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn bổ sung Hội đồng Thi đua - Khen thưởng: Bà Bùi Huyền Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, là Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố.

Bà Bùi Huyền Mai có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng tại Quyết định số 5068/QĐ-UBND, ngày 24/9/2018, của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khác giữ nguyên theo Quyết định số 4887/QĐ-UBND, ngày 09/9/2019, của UBND Thành phố.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật