Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (20:15 05/08/2020)


HNP - Ngày 4/8, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố ký ban hành Văn bản số 01/CV-HĐPHPBGDPL gửi UB MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã; Hội đồng PHPBGDPL các quận, huyện, thị xã; các cơ quan báo, đài của thành phố, về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, PBGDPL liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhằm tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL Thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố, Hội đồng phối hợp PBGDPL các quận, huyện thị xã tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó tập trung tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chú trọng tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân thông tin chính xác, kịp thời diễn biến tình hình, tính chất nguy hiểm, nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các hành vi, nhóm hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt 13 hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống Covid-19 bằng các hình thức phù hợp trên báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở, chạy chữ trên truyền hình, trên hệ thống Hanoi Smart City, infographic...; Tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó, tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như che giấu, không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối y tế, thông tin sai sự thật, từ chối hoặc trốn tránh biện pháp hoặc không thực hiện biện pháp cách ly theo quy định, không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh...
 
Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm” được đăng tải trên Trang thông tin, tuyên truyền phổ biến pháp luật của Thành phố tại địa chỉ https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh. Kết hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật với tuyên truyền kỹ năng, biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm quy định các biện pháp phòng, chống dịch như rửa tay sát khuẩn thường xuyên, đeo khẩu trang nơi công cộng, khi tham gia giao thông...Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn Thành phố phải triển khai bằng các hình thức phù hợp đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch.

Bình An


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật