Bảo đảm các điều kiện phục vụ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 (20:10 05/08/2020)


HNP - Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 283/TB-VP, kết luận của đồng chí Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố Hà Nội năm 2020.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo và ý kiến các thành viên dự tại cuộc họp ngày 31/7/2020, đồng chí Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành nghiêm túc, thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 7/7/2020 của Ban Chỉ đạo. Các Sở, ban, ngành cần xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung chịu trách nhiệm về chuyên môn theo hướng dẫn của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan; phối hợp với Sở Y tế xây dựng hướng dẫn liên ngành chi tiết trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, hoàn thành trước ngày 5/8/2020.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm bảo đảm cơ sở vật chất; xây dựng các phương án chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ, ngập lụt; cung cấp đầy đủ điện nước...; bảo đảm an toàn tuyệt đối công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các điểm thi (phun khử khuẩn các điểm thi trước thời gian thi, trang bị dung dịch sát khuẩn tay, bố trí chỗ rửa tay bằng xà phòng, cử các cán bộ y tế phường để kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh tại các điểm thi, chuẩn bị khẩu trang dự phòng...). Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của liên sở Giáo dục và Đào tạo - Y tế trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Kế hoạch số 02/KH-BCĐ, ngày 7/7/2020, của BCĐ và công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng dẫn của Trung ương và các bộ, ngành liên quan.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)