Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội diễn ra trong tháng 10 (20:19 05/08/2020)


HNP - Ngày 5/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND, triển khai tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) và Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, danh nghĩa tổ chức sự kiện trên là Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Thời gian tổ chức, từ 8h30 ngày 10/10/2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Số 1, Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự tham gia của các đại biểu Trung ương, thành phố Hà Nội…

Sở Văn hóa và Thể thao được giao là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) và Văn phòng UBND thành phố tham mưu, trình UBND thành phố triển khai các nhiệm vụ tổ chức sự kiện trên.

UBND thành phố yêu cầu việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội kết hợp với Đại hội Thi đua yêu nước thành phố giai đoạn 2020 - 2025 phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, an toàn, có tính giáo dục cao phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

* Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND, về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010 - 2020) với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, sức sống trường tồn”. Theo đó, danh nghĩa tổ chức sự kiện trên là Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội.

Sự kiện này diễn ra với nhiều hoạt động, trong đó, UBND thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hiến và anh hùng của dân tộc; nêu cao lòng tự hào, tự tôn, yêu chuộng hoà bình của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của các thế