Xây dựng lộ trình tổng kết công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg (20:08 05/08/2020)


HNP -  Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND về tổng kết Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009, của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố sẽ tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện từng nội dung hoạt động của đề án; đánh giá kết quả hoạt động của BCĐ thành phố, Tổ thư ký giúp việc BCĐ thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg thành phố.

Các quận, huyện và thị xã có đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là cấp huyện): Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đề án; đánh giá kết quả thực hiện từng hoạt động của Đề án. Bên cạnh đó, so sánh, đánh giá kết quả thực hiện từng hoạt động của Đề án với mục tiêu, nhiệm vụ trong Đề án 1956 của địa phương theo từng giai đoạn, từng nội dung hoạt động cụ thể. Đánh giá tác động của việc thực hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn với sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chuyển dịch cơ cấu lao động của địa phương…

Về tổng kết cấp huyện: Đánh giá kết quả thực hiện; khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào) những địa phương, những cơ sở và cán bộ có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 1956; qua đó đề xuất khen thưởng cấp thành phố. Thời gian thực hiện nhiệm vụ này hoàn thành trước ngày 30/9/2020.

Về tổ chức tổng kết cấp thành phố: Đánh giá kết quả thực hiện; khen thưởng, biểu dương các gương điển hình (tập thể, cá nhân, phong trào) những địa phương, những cơ sở và cán bộ có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Đề án 1956; thời gian thực hiện dự kiến trước ngày 15/10/2020.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật