Duy trì 100% cửa hàng bán trái cây ở các quận nội thành có đăng ký kinh doanh (08:40 05/08/2020)


HNP - Ngày 3/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND, triển khai thực hiện đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2020 - 2021, trên địa bàn 12 quận khu vực nội thành, UBND thành phố chỉ đạo: Đẩy mạnh tuyên truyền để 100% các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh trái cây tại tuyến phố trên địa bàn biết đến đề án, đặc biệt là các cửa hàng mới mở; duy trì 100% cửa hàng bán trái cây trên địa bàn các quận nội thành của thành phố có đăng ký kinh doanh theo quy định; 100% người kinh doanh trái cây được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm; 100% cửa hàng kinh doanh trên các tuyến phố được cấp biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn”, có biển hiệu và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm chất lượng lưu giữ trái cây tươi theo quy định khi đến tay người tiêu dùng. Phấn đấu đạt từ 30% - 50% các tuyến phố văn minh không có các hộ kinh doanh bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Tại các huyện, thị xã khu vực ngoại thành: Triển khai đề án “Tăng cường quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025” đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Rà soát được toàn bộ các cửa hàng đang kinh doanh trái cây trên địa bàn. Phấn đấu trong năm 2020: đạt 40%, hết năm 2021: đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây trên địa bàn các huyện, thị xã có đăng ký kinh doanh; 100% người kinh doanh trái cây có kiến thức, được đào tạo, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm theo quy định; 100% cửa hàng có biển nhận diện “Cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn” và đầy đủ trang thiết bị, phương tiện bảo quản trái cây, bảo đảm lưu giữ được trái cây tươi, chất lượng khi đến tay người tiêu dùng.

Phấn đấu các tuyến phố tại trung tâm các huyện, thị xã đạt tuyến phố văn minh không có các hộ kinh doanh bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Giai đoạn từ năm 2022 đến 2025, UBND thành phố triển khai quản lý các cửa hàng kinh doanh trái cây đồng bộ trên 30 quận, huyện, thị xã (các tuyến phố, khu dân cư) đạt 100% các cửa hàng kinh doanh trái cây đủ điều kiện để cấp biển nhận diện cửa hàng kinh doanh trái cây an toàn. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đảm bảo trái cây lưu thông trên địa bàn được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ, chất lượng,...

UBND thành phố giao Sở Công Thương là cơ quan chủ trì giúp UBND thành phố triển khai thực hiện đề án. Chủ động phối hợp các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất kịp thời với UBND thành phố các giải pháp nhằm thực hiện đề án một cách hiệu quả; chủ trì, phối hợp, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung của đề án. Thường xuyên tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, nhiệm vụ phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện đề án, kịp thời báo cáo UBND thành phố xem xét chỉ đạo, hướng dẫn, quyết định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật