Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (16:26 04/08/2020)


HNP - Ban chỉ đạo 138/TP thành phố Hà Nội vừa có Thông báo số 282/TB-VP truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS. Tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; thành lập các đoàn kiểm tra của BCĐ 138 các cấp, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội phục vụ định hướng xây dựng chương trình phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2021-2025; Tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020. Tổng kết thực hiện Đề án 2 “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” đến năm 2020. Tổng kết công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đến năm 2020.

Công an Thành phố tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, triển khai Chỉ thị số 21 của Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng kết Chương trình phòng, chống tội phạm, ma túy giai đoạn 2016 - 2020; Đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, siết nợ, đòi nợ thuê, đâm thuê, chém mướn, tội phạm ma túy..., khai thác mở rộng và đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận các vụ án lớn, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng phức tạp thuộc diện Thành ủy chỉ đạo, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi; Triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, tạo tiền đề chuẩn bị các điều kiện bảo vệ Đại hội Đảng các cấp Thành phố và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIII; Phối hợp cơ quan, lực lượng chức năng trong công tác quản lý hành chính Nhà nước về ANTT đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện và nhạy cảm về ANTT, các công ty vận chuyển quốc tế (chuyển phát nhanh, vận tải, dịch vụ lữ hành,.,) kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; Tổ chức tổng rà soát, thống kê người nghiện, người sử dụng ma túy; tích cực lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn và đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố, BCĐ Thành phố các biện pháp, giải pháp tăng cường dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy, có chính sách thu hút đầu tư, ưu đãi doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy ở cộng đồng, thực hiện xã hội hóa công tác cai nghiện; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện “Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020”; Phối hợp với lực lượng chức năng thẩm định hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc, duy trì các hoạt động công tác chuyên môn tại các Cơ sở cai nghiện của Thành phố đạt hiệu quả; Tiếp tục triển khai các Đề án, Mô hình điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện ma túy; Mô hình thí điểm hỗ trợ tư vấn pháp lý và xã hội, chuyển gửi đối với người tham gia cai nghiện ma túy; Nâng cao chất lượng hoạt động mô hình Câu lạc bộ B93 và hoạt động của lực lượng Tình nguyện viên trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội.

Sở Y tế thực hiện tốt công tác xác nhận tình trạng nghiện, phối hợp với các ngành đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc; Theo dõi sát quá trình điều trị của bệnh nhân, kiểm soát, đánh giá hiệu quả của chương trình điều trị Methadone, có lộ trình thành lập các cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tạo điều kiện thuận tiện cho bệnh nhân tham gia uống thuốc, điều trị; Kiểm tra công tác quản lý, cấp phát, sử dụng thuốc có chứa tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần tại các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, phân phối thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất; Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, thực hiện các nhiệm vụ đạt chỉ tiêu 90- 90-90 theo kế hoạch đã đề ra.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp tục làm tốt vai trò định hướng thông tin báo chí tuyên truyền phòng chống tội phạm, ma túy, mua bán người.., đặc biệt tập trung tuyên truyền về các chất ma túy, phương thức thủ đoạn mới xuất hiện trên địa bàn Thành phố, gương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp các ngành liên tục rà soát, nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố ban hành VBQPPL phù hợp với tình hình địa phương trên cơ sở quy định chế độ đặc thù của Luật Thủ đô; có văn bản hướng dẫn về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, rút gọn thủ tục và đảm bảo tính hiệu quả, phù hợp với tính chất địa phương.

Cục Hải quan Thành phố: nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ngành phát hiện, xử lý nghiêm minh, triệt để mọi vi phạm, nhất là hành vi buôn lậu, buôn bán hàng cấm; chú trọng kiểm soát, soi chiếu đối với hàng hóa vận chuyển qua đường hàng không, kịp thời phát hiện các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không, các công ty chuyển phát quốc tế...

Cục Quản lý thị trường Thành phố: Chủ động phối hợp, kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm phòng ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả.

Ban chỉ đạo 138 quận, huyện, thị xã: Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các ban, ngành, ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác bảo đảm ANTT; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, người chấp hành xong án phạt tù, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở cai nghiện tự nguyện trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng. Giải quyết tốt những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, nhất là về lĩnh vực đất đai, không để phát sinh phức tạp, khiếu kiện kéo dài, hình thành “điểm nóng” về ANTT nhất là trước thềm Đại hội Đảng các cấp và của Thành phố trong thời gian tới. Chủ động nắm chắc tình hình của địa bàn quản lý, thực hiện phương châm "4 tại chỗ" để giải quyết các vấn đề về an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn phụ trách; Chỉ đạo các ban, ngành địa phương tăng cường phối hợp giữa các ngành, các đơn vị, thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, có điều kiện nhạy cảm về ANTT, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ số đối tượng tâm thần có xu hướng bạo lực, đối tượng tâm thần có nguy cơ gây ra các vụ việc nghiêm trọng, số đối tượng sử dụng MTTH có biểu hiện “ngáo đá”; Tổ chức kiểm tra, rà soát, thống kê và có biện pháp sử dụng, quản lý chặt chẽ đối với số kho tàng, bến bãi, đất dự án... hiện có trên địa bàn để phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân Thành phố tăng cường phối hợp với Công an Thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; tổ chức xét xử điểm nhằm răn đe tội phạm, giáo dục, phòng ngừa chung.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật