Thống nhất hỗ trợ giảm nghèo ở 14 khu vực II, khu vực I vùng dân tộc miền núi (18:12 02/08/2020)


HNP - Trong nội dung Công văn số 6141/VP-KT, ban hành ngày 28/7, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan thống nhất tham mưu dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng dân tộc miền núi thành phố Hà Nội năm 2020.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được tờ trình của Sở NN&PTNT về việc phê duyệt dự án giảm nghèo ở 14 xã khu vực II, khu vực I vùng dân tộc miền núi thành phố Hà Nội năm 2020 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đối tượng tham gia là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, tại thời điểm tháng 1/2020, của 14 xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thành phố Hà Nội hiện đang sản xuất nông nghiệp, có nhu cầu được hỗ trợ và chưa nhận hỗ trợ từ bất kỳ nguồn kinh phí nào của ngân sách đối với nội dung của dự án.

Mục tiêu của dự án hướng đến là lao động của hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vùng dự án nắm được kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản bằng việc thực hiện tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật; đồng thời, biết cách khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội trong vùng nhằm phát triển một cách bền vững, đang dần từng bước ổn định và nâng cao đời sống nhân dân. Hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ một phần giống, vật tư để chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi của gia đình trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Nâng cao thu nhập, đời sống vật, chất tinh thần cho người dân 14 xã nói chung, hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo nói riêng. Phấn đấu, đến hết năm 2020, có 670 hộ tham gia dự án cơ bản thoát nghèo bền vững.

Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn chỉ đạo giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có ý kiến về nội dung tờ trình của Sở NN&PTNT và dự thảo quyết định của UBND thành phố; đồng thời, gửi Sở NN&PTNT tiếp thu, hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định của pháp luật, thời gian hoàn thành trước ngày 5/8/2020.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật