Hỗ trợ phát triển nghề dệt vải từ tơ sen ở huyện Mỹ Đức (10:32 30/07/2020)


HNP - Ngày 28/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3428/UBND-KT về hỗ trợ phát triển nghề dệt vải từ tơ sen trên địa bàn thành phố.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở NN&PTNT về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển nghề dệt vải từ tơ sen. Về việc này, UBND thành phố đồng ý về chủ trương hỗ trợ tối đa 50% kinh phí (không quá 240 triệu đồng) mua máy móc, thiết bị trong quy trình dệt vải từ tơ sen, nhằm từng bước tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, phát triển nghề dệt vải từ tơ sen thuộc dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình dệt vải từ tơ sen” của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức, do nghệ nhân Phan Thị Thuận làm Giám đốc, theo đề nghị của Sở NN&PTNT.

Sở NN&PTNT có trách nhiệm chủ trì, rà soát, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề dệt vải từ tơ sen trên bảo đảm tiến độ, thiết thực, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật và thành phố; tổng hợp, đánh giá, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định. Đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, phê duyệt, đôn đốc, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dự án “Hỗ trợ xây dựng mô hình dệt vải từ tơ sen” của Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức bảo đảm hiệu quả và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và thành phố.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình thực hiện dự án trên địa bàn, bảo đảm hiệu quả, thiết thực, đúng quy định. Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định; đồng thời có trách nhiệm thực hiện đầu tư và sử dụng kinh phí hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định hiện hành.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật