Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND Thành phố (10:39 30/07/2020)


HNP - Ngày 21/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3209/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, của HĐND Thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Cụ thể, kiện toàn BCĐ thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố gồm, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Trưởng ban; Phó Trưởng ban: Giám đốc Công an Thành phố, Phó Trưởng ban thường trực; Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư Lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô; Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố; Ông Võ Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố.

Cùng các thành viên là đại diện lãnh đạo các ban, ngành Thành phố, lãnh đạo một số sở và đại diện lãnh đạo: Tổng Công ty Điện lực Thành phố và Công ty TNHH MTV nước sạch Hà Nội; Đại diện lãnh đạo của 30 UBND quận, huyện, thị xã (phụ trách công tác PCCC&CNCH).

Ban Chỉ đạo NQ05 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo NQ05 có nhiệm vụ: Tham mưu, đề xuất UBND Thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nêu tại Điểm 1, Điều 6, Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố; Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 07/8/2017, của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017 của HĐND Thành phố.

Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 05 được sử dụng con dấu của UBND Thành phố khi thực hiện nhiệm vụ của Ban, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo NQ05. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo NQ05 làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; có nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo NQ05 tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra; tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 2279/QĐ-UBND, ngày 08/5/2019, của UBND Thành phố về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, của HĐND Thành phố và Quyết định số 1714/QĐ-UBND, ngày 24/4/2020, về việc kiện toàn, thay thế thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND, ngày 04/7/2017, của HĐND Thành phố.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật