Rà soát, bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển KT-XH các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (15:38 29/07/2020)


HNP - Ngày 27/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3391/UBND-KH&ĐT yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện kết luận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì.

Theo đó, UBND Thành phố chỉ đạo: Đối với các dự án thuộc Kế hoạch của UBND Thành phố đã được ngân sách Thành phố hỗ trợ UBND các huyện đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2013-2015, yêu cầu UBND các huyện khẩn trương quyết toán, bố trí vốn quyết toán từ nguồn ngân sách của huyện để thanh toán dứt điểm phần còn lại cho các nhà thầu, tuyệt đối không để nợ xây dựng cơ bản; hoàn thành, báo cáo UBND Thành phố trước 31/12/2020.

Đối với các dự án đã được UBND Thành phố dự kiến đầu tư giai đoạn 2016-2020 theo Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND Thành phố nhưng chưa được cân đối bố trí vốn để đầu tư, giao Ban Dân tộc Thành phố chủ trì, phối hợp UBND các huyện: Ba Vì, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ, Mỹ Đức và các đơn vị rà soát tổng thể các dự án đã được dự kiến đầu tư theo kế hoạch để xác định các dự án thực sự cần thiết, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để đề xuất Thành phố tiếp tục bố trí đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và cập nhật trong kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ; giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tham mưu UBND Thành phố cân đối bố trí vốn cho các dự án theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp nguồn lực đầu tư của Thành phố.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật