Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công (14:34 28/07/2020)


HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 153/KH-UBND về khảo sát, đo lường và nghiên cứu, phân tích sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với một số dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng; dịch vụ y tế công; dịch vụ giáo dục công trên địa bàn Hà Nội năm 2020.

Theo kế hoạch, đối tượng khảo sát đối với lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cấp phép xây dựng, gồm: Cá nhân, người đại diện tổ chức đã trực tiếp thực hiện giao dịch và đã nhận kết quả tại các cơ quan, đơn vị được khảo sát từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm khảo sát. Đối với dịch vụ y tế công, giáo dục công, người dân đã trực tiếp trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ y tế, giáo dục, từ ngày 1/1/2020 đến thời điểm khảo sát.

Về địa điểm khảo sát cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khảo sát tại Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và các chi nhánh đặt trên các quận, huyện, thị xã của thành phố. Cấp phép xây dựng: Khảo sát tại bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã của thành phố. Dịch vụ giáo dục công: Khảo sát tại các cơ sở giáo dục công lập của thành phố. Dịch y tế công: Khảo sát tại các cơ sở y tế công lập của thành phố. Thời gian khảo sát bắt đầu từ tháng 8/2020 và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trước ngày 31/12/2020.

UBND thành phố yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên: Đảm bảo tuân thủ đúng kế hoạch, phương pháp, nguồn lực được phân bổ; tiết kiệm và đạt kết quả, mục tiêu đề ra; phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập thông tin đa dạng, phù hợp với thực tế của đơn vị, đối tượng khảo sát; quá trình triển khai được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm bảo đảm kết quả các hoạt động chính xác, khách quan, có chất lượng.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật