Sẽ diễn ra hội thảo giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính (14:36 28/07/2020)


HNP - Ngày 27/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố”.

Nội dung hội thảo sẽ tập trung phân tích, làm rõ 2 vấn đề: Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong thời gian qua. Trên cơ sở đó, rút ra được những tồn tại, hạn chế, xác định rõ những nguyên nhân. Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.

Danh nghĩa tổ chức sự kiện trên là UBND thành phố. Đơn vị tham mưu tổ chức là Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố. Thời gian tổ chức trong tháng 9 hoặc tháng 10/2020, tại hội trường Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thành phố xây dựng chương trình hội thảo; nội dung các bài tham luận; mời đại biểu viết bài, tham dự hội thảo; làm công tác tổ chức buổi hội thảo, điều hành hội thảo, đón tiếp đại biểu, cấp phát tài liệu.

Thông qua hội thảo nhằm phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố trong thời gian qua. Đề xuất các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị trong thời gian tới.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật