Phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật huyện Gia Lâm trong giai đoạn chống dịch Covid 19” (13:42 28/07/2020)


HNP - Ngày 16/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3130/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người khuyết tật huyện Gia Lâm trong giai đoạn chống dịch Covid 19” do Quỹ Abilis Phần Lan tài trợ.

Dự án được thực hiện trong vòng 02 tháng (kể từ khi Dự án được UBND Thành phố phê duyệt) nhằm mục tiêu: 125 hội viên Hội Người khuyết tật và 32 trẻ em khuyết tật huyện Gia Lâm được hưởng lợi trực tiếp, nhận vật tư y tế, lương thực và nhu yếu phẩm giúp họ giảm bớt khó khăn, vượt qua đại dịch Covid 19.

Kết quả chính của Dự án: 125 hội viên Hội Người khuyết tật và 32 trẻ em khuyết tật huyện Gia Lâm được hưởng lợi trực tiếp, nhận vật tư y tế, lương thực và nhu yếu phẩm giúp họ giảm bớt khó khăn, vượt qua đại dịch Covid 19. Đồng thời, năng lực của cán bộ hội viên được nâng cao, tạo nhiều hoạt động trợ giúp cho người khuyết tật, đảm bảo quyền và lợi ích cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Tổng giá trị Dự án: 3.813 EUR, tương đương 95.761.900 VNĐ, trong đó: 3.335 EUR, tương đương 83.761.900VNĐ do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ; 478 EUR, tương đương 12.000.000VNĐ do Hội Người khuyết tật huyện Gia Lâm cân đối đóng góp bằng máy vi tính và công sức lao động của các hội viên (không sử dụng vốn từ ngân sách Thành phố).

UBND huyện Gia Lâm chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về tính chính xác, tính hợp pháp của nội dung hồ sơ xin tiếp nhận Dự án viện trợ; Chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Hội Người khuyết tật quận huyện Gia Lâm thực hiện Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan; Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với Chủ dự án để triển khai tiếp nhận Dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật