Chủ động phối hợp ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá tải đi trên đê (13:06 24/07/2020)


HNP - Ngày 23/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3305/UBND-KT về ngăn chặn, xử lý tình trạng xe quá tải đi trên đê.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc đề nghị ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình trạng xe quá tải đi trên đê. Trong đó, cho biết, những năm qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT đã quan tâm bố trí kinh phí cho các địa phương thực hiện duy tu, tu bổ, xử lý những hư hỏng của đê điều. Tuy nhiên, hiện nay, tình trạng xe quá tải đi trên đê diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt là những đoạn đê qua các khu đô thị, khu tập trung dân cư, khu vực có mỏ vật liệu và bến bãi tập kết, trung chuyển vật liệu, làm hư hỏng nghiêm trọng mặt đê, trong đó có những tuyến đê mới được đầu tư sửa chữa, nâng cấp.

Để đảm bảo an toàn đê điều, bảo vệ thành quả đầu tư, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND  các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhất là lực lượng công an tăng cường công tác kiểm tra trên các tuyến đê, kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bố trí ngân sách địa phương để xử lý, khắc phục những hư hỏng của đê do tình trạng xe quá tải đi trên đê gây ra, đảm bảo an toàn đê điều và giao thông trên đê phục vụ công tác ứng cứu hộ đê trong mùa mưa lũ năm 2020 và các năm tiếp theo.

Về việc này, UBND thành phố chỉ đạo: Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cắm đầy đủ biển hạn chế tải trọng trên các tuyến đê kết hợp giao thông. Công an thành phố chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp xe quá tải đi trên đê.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, NN&PTNT kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND thành phố bố trí kinh phí hằng năm để kịp thời xử lý, khắc phục hư hỏng để đảm bảo an toàn đê điều và giao thông trên để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật