Thông qua Phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các KCN&CX Hà Nội (07:54 15/07/2020)


HNP - Ngày 14/7, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3100/QĐ-UBND về Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Theo đó, thông qua Phương án đơn giản hóa 15 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, gồm:


Lĩnh vực quản lý đầu tư: Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế;Giãn tiến độ đầu tư;  Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; Chấm dứt hoạt động văn phòng đỉều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; Bảo đảm đầu tư trong trường hợp không được tiếp tục áp dụng ưu đãi đầu tư; Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài.

Lĩnh vực công thương: Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấỵ phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá; Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Lĩnh vực xây dựng: Cấp Giấy phép xây dựng các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; Cấp giấy phép di dời đối với các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất; Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo đối với các công trình nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

UBND TP giao Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp cơ quan liên quan triển khai kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật; Giao Văn phòng UBND Thành phố kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội và các cơ quan liên quan thực hiện Quyết định này.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật