Phối hợp đồng bộ trong công tác thi công đào đường, đào hè (20:40 15/07/2020)


HNP - UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 2965/UBND-ĐT về phối hợp đồng bộ trong công tác đào đường, hè để thi công các công trình điện lực, viễn thông.

Theo đó, Đối với các tuyến phố thuộc danh mục hạ ngầm điện lực, viễn thông đã hoàn thành công tác thi công, giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục xem xét, cấp phép cho các chủ đầu tư thực hiện các công trình phục vụ nhu cầu dân sinh và phát triển kinh tế. Trước mắt tiếp tục thực hiện cấp phép thi công đầu tư 05 tuyến cáp trung thế 22kV của Công ty Điện lực Ba Đình. Khi thực hiện cấp phép thi công, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu Chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện thi công nhanh gọn, công tác hoàn trả đảm bảo êm thuận, chất lượng, không để xảy ra tình trạng hư hỏng, lún sụt gây mất mỹ quan đô thị, mất an toàn giao thông.

Đối với các tuyến phố đang triển khai hạ ngầm điện lực, viễn thông: Giao Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị điện lực, viễn thông thi công đồng bộ các công trình cùng thời điểm.

Đối với danh mục đợt 5 (năm 2019) và các đợt tiếp theo: đề nghị Tổng công ty Điện lực Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông xây dựng kế hoạch khớp nối tiến độ, đồng bộ các công trình điện lực (nếu có) để Sở Giao thông Vận tải cấp phép thi công cùng thời điểm, hạn chế việc đào đường nhiều lần theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố.

Đề nghị Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, các doanh nghiệp viễn thông: Xây dựng Kế hoạch, bố trí kinh phí trước 01 năm gửi Sở Giao thông Vận tải để khớp nối đồng bộ tiến độ triển khai các công trình với công tác duy tu, duy trì, công tác đầu tư các danh mục cải tạo, sửa chữa tránh gây chồng chéo trong công tác quản lý, hạn chế tối đa việc đường vừa thảm xong lại đào lên gây lãng phí ngân sách, giảm thiểu bức xúc dân sinh và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông; Trong quá trình thực hiện đầu tư hạ ngầm phải phối hợp chặt chẽ theo đúng biện pháp thi công chung đảm bảo tiến độ, biện pháp thi công và công tác hoàn trả hè, đường theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố. Các đơn vị thi công không thực hiện đúng tiến độ, biện pháp thi công, không đảm bảo chất lượng công tác hoàn trả mặt đường, vỉa hè phải có báo cáo giải trình gửi Sở Giao thông Vận tải để được xem xét cấp phép đào đường đối với các công trình tiếp theo.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đầu tư, cải tạo lát đá vỉa hè theo đúng chủ trương, yêu cầu của UBND Thành phố và Quyết định số 1303/QĐ-UBND ngày 21/3/2019 về ban hành “Thiết kế mẫu hè đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Giao Sở Giao thông Vận tải tiếp tục chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các chủ đầu tư trên địa bàn Thành phố xây dựng kế hoạch duy tu, duy trì hàng quý gửi các chủ đầu tư để khớp nối tiến độ triển khai các công trình nhằm hạn chế tối đa việc đường vừa thảm xong lại đào lên. Xây dựng danh mục các công trình cải tạo, sửa chữa các tuyến đường đã thực hiện hạ ngầm đồng bộ, đã đầu tư phát triển hạ tầng theo quy hoạch để đảm bảo các tuyến đường êm thuận, chất lượng đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các chủ đầu tư trong quá trình thực hiện công tác hoàn trả mặt đường, kết cấu hoàn trả phải đảm bảo chất lượng, an toàn giao thông đúng theo quy định. Yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, có hàng rào chắc chắn, bố trí đầy đủ biển báo, đèn quay để cảnh báo từ xa, người hướng dẫn phân luồng giao thông theo đúng các quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật