Tập trung cho phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại (20:34 09/07/2020)


HNP - Ngày 8/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND, triển khai phát triển y, dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y học hiện đại thành phố Hà Nội đến năm 2030.

Theo kế hoạch, UBND thành phố chỉ đạo tập trung phát triển toàn diện y, dược cổ truyền, tăng cường kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Cụ thể về phát triển toàn diện y dược cổ truyền, đối với các cơ sở khám, chữa bệnh: Đến năm 2025, xây dựng và kiện toàn 100% bệnh viện y học cổ truyền theo hướng bệnh viện đa khoa y học cổ truyền; đến năm 2025, 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 98% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã có bộ phận y, dược cổ truyền do thầy thuốc y, dược cổ truyền của trạm y tế phụ trách.

Đến năm 2030, xây dựng và kiện toàn 100% bệnh viện y học cổ truyền theo hướng bệnh viện đa khoa y học cổ truyền; đến năm 2030, 100% bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa y học cổ truyền; 100% phòng khám đa khoa, trạm y tế xã có bộ phận y, dược cổ truyền do thầy thuốc y, dược cổ truyền của trạm y tế phụ trách.

Về khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền: Phấn đấu đến năm 2025: tuyến Thành phố đạt 20%, tuyến huyện đạt 25%, tuyến xã đạt 30% tỷ lệ người bệnh được khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc y học cổ truyền. Đến năm 2030, tuyến thành phố đạt 25%, tuyến huyện đạt 30% và tuyến xã đạt 40% chỉ tiêu khám, chữa bệnh và sử dụng thuốc bằng y học cổ truyền.

Về hiện đại hóa y, dược cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại: Đến năm 2025 có 90% bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn các hạng bệnh viện đã quy định. Đến năm 2030, có 100% bệnh viện y học cổ truyền, khoa y học cổ truyền được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại trong chẩn đoán, điều trị theo tiêu chuẩn các hạng bệnh viện đã quy định.

Về tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ Quỹ Bảo hiểm y tế trong tổng số chi phí cho thuốc: Đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; đáp ứng nhu cầu về dược liệu, thuốc Đông y, thuốc từ dược liệu đảm bảo chất lượng cho các cơ sở khám, chữa bệnh bằng y, dược cổ truyền.

Về khuyến khích phát triển y dược cổ truyền khối tư nhân, tăng cường vai trò của Hội Đông y, Hội Châm cứu và các hội nghề nghiệp trong lĩnh vực y học cổ truyền; chuẩn hóa trình độ chuyên môn đội ngũ lương y, lương dược.

Về tăng số lượng đề tài nghiên cứu khoa học về y dược cổ truyền được ứng dụng trong thực tiễn; chú trọng nghiên cứu chứng minh khoa học tác dụng chữa bệnh của y dược cổ truyền và các phương pháp chữa bệnh y dược cổ truyền có giá trị.

Thành phố cũng đạt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: 100% bệnh viện đa khoa y học cổ truyền được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y học hiện đại; 100% cán bộ được đào tạo, cập nhật kiến thức sử dụng trang thiết bị hiện đại phục vụ khám, chữa bệnh; 50% các bệnh viện y học cổ truyền tuyến thành phố được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm y học cổ truyền, thuốc dược liệu. Các thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền sản xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phố được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả.

Phấn đấu đến năm 2030: 100% bệnh viện y học cổ truyền tuyến thành phố được đầu tư mua sắm trang thiết bị sản xuất chế phẩm y học cổ truyền, thuốc dược liệu; các thuốc dược liệu, thuốc y học cổ truyền sản xuất tại các cơ sở khám, chữa bệnh cung ứng trên địa bàn thành phố được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 100%; 100% bác sĩ y học cổ truyền được đào tạo liên tục, đào tạo chuyên sâu sau đại học; tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh, số lượng cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có lồng ghép giữa y học cổ truyền với y học hiện đại.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t