Chuẩn bị tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10, mầm non, lớp 1, lớp 6 học năm 2020-2021 (10:06 08/07/2020)


HNP - Ngày 7/7, Ban Chỉ đạo thi và tuyển sinh năm học 2020-2021 thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCĐ về tổ chức thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 thành phố Hà Nội năm học 2020-2021.

Theo kế hoạch, BCĐ yêu cầu thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, Quy chế tuyển sinh; các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm đảm bảo cho việc thi, tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 đạt kết quả tốt.

Toàn thành phố phấn đấu huy động ít nhất 50% trẻ em độ tuổi nhà trẻ, 100% trẻ em độ tuổi mẫu giáo đi học. Ít nhất 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non được học hòa nhập; 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khỏe được vào lớp 1; 100% học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6; 100% học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở có nhu cầu được tiếp tục đi học tại các trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6: Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, công khai; phân tuyến hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: Tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. Đảm bảo nắm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

Về thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm chỉnh chấp hành sự phân công nhiệm vụ của UBND thành phố, lịch làm việc của kỳ thi; đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức các kỳ thi, tuyển sinh năm học 2020-2021 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng thi, Hội đồng tuyển sinh cần phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và thành phố đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các học sinh.

Trong kế hoạch này, UBND thành phố cũng phân công nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Trong đó, Sở GD&ĐT (Thường trực BCĐ) hướng dẫn, tổ chức thực hiện toàn bộ kỳ thi, tuyển sinh vào lớp 10 THPT và tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2020-2021; triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, của UBND thành phố và hướng dẫn cụ thể công tác tuyển sinh ở các cấp học cho các Phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên.

Tổ chức các đoàn kiểm tra, thanh tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất về cơ sở vật chất cho Ban ra đề thi và in sao đề thi, vận chuyển và bàn giao đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi, công tác tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông; thanh tra công tác quản lý điểm trung học cơ sở của học sinh, công tác xét tốt nghiệp trung học cơ sở, công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6. Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông: Công tác chuẩn bị trước kỳ thi; công tác coi thi, chấm thi, chấm thi phúc khảo bài thi; thanh tra công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6.

UBND các quận, huyện, thị xã thành lập BCĐ kỳ tuyển sinh cấp quận huyện, thị xã; tham gia, phối hợp, kiểm tra công tác tổ chức, thực hiện kỳ tuyển sinh trên địa bàn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác tuyển sinh trên địa bàn; kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm theo trách nhiệm của người đứng đầu của cơ sở giáo dục theo quy định.


H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t